Media

...
केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्नु हुदै अध्यक्ष कमरेड
...
केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्नु हुदै महासचिव कमरेड
...
केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठक
...
केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठक