Document

S.No. Title Download
1 पार्टी प्रवेश अध्यावधिक फारम View
2 संगठित सदस्यता नवीकरण फारम View
3 संगठित सदस्यता आवेदन फारम View
4 प्रथम केन्द्रीय कमिटी बैठक राजनीतिक प्रतिवेदन View
5 पार्टी विधान View
6 अध्यक्षको मन्तब्य View